För dig som har entreprenadfirma,

har vi förutom standardfunktioner även anpassade funktioner...

Transporter

Du kan även lägga in transporter i programmet så att dessa kan planeras ut och följas upp.

Signering

Du kan låta kunden signera antingen tillägg eller varje dag du väljer själv.

Dagbok

Personalen rapporterar tid, och på tidraden skriver man en kommentar, detta används sedan som underlag för dagbok.

Underentreprenörer

Har ni en underentreprenör som hjälper till, kan de få en egen inlogg och rapportera i, för att ni båda skall ha kontroll på tid och material.

Kontroll

Som en liten knorr kan även en kontrollista läggas till där den som är ansvarig på plats kan bocka av att allt är kontrollerat och klart

Maskinbesiktning med App.

Du kan sedan skriva ut protokoll över en eller flera kontroller, vilket kan vara bra om du har krav från kund eller bara vill följa upp.

Jag vill veta mer!

Ange Er e-postadress så kontaktar vi Er inom 48 timmar.
Valfritt

Standardfunktioner


Kalkyl
Offert
Order
Plan
Ordererkännande
Följesedel

Integrationer

Smartoff är tätt integrerat med följande plattformar för optimalt arbetsflöde.